Vi tilbyder

Onsite produktion & afvikling

Når events afvikles er Good Boys Agency erfarne tovholdere i den konkrete gennemførsel. Både etablering, afvikling og nedlukning er vigtige og operationelle størrelser, der resultatorienteret føres effektivt til dørs. Vi håndterer både større produktioner, hvor mange leverandører og samarbejdspartnere bringes i spil, således at en effektiv og professionel afvikling kan gennemføres.